Wykorzystanie programów LISP w programach CAD: Odkryj Swoją Nową Super Moc

Podoba Ci się ten wpis? Nie czekaj udostępnij dalej.

lisp tumbl

Projektowanie terenów zieleni to sztuka, która łączy w sobie estetykę, funkcjonalność i harmonię z otaczającą przyrodą. W dzisiejszym cyfrowym świecie architekci krajobrazu korzystają w procesie projektowym z zaawansowanych narzędzi jakimi są programy CAD , które umożliwiają precyzyjne i efektywne tworzenie planów. Jednym z kluczowych elementów, który znacząco ułatwia i automatyzuje pracę, jest zastosowanie języka programowania AutoLISP.

Blok może składać się z dowolnych elementów, może posiadać własne warstwy oraz w jego skład mogą wchodzić inne bloki. Blok może zostać zdefiniowany w obrębie jednego rysunku. Korzystanie z niego jest możliwe jedynie w zapisanym pliku projektu. Przekopiowanie bloku do innego rysunku lub zapisanie go do pliku zewnętrznego umożliwia wstawianie bloku z dysku do innego projektu. Zdefiniowany blok można wstawiać w rysunku w dowolne miejsce, zmieniając jego skalę lub obracając według potrzeb.

Czym są LISPy?

LISPy, zwane także List Processing, to rodzina języków programowania, które bazują na przetwarzaniu zadanych list danych. W przypadku AutoLISP, mamy do czynienia z odmianą LISP stworzoną specjalnie pod kątem środowiska AutoCAD, popularnego programu CAD wykorzystywanego w projektowaniu. Język ten umożliwia automatyzację wielu czynności, co w kontekście projektowania ogrodów ma istotne znaczenie. Aktualnie LISPy mogą być uruchamiane także w alternatywnych programach CAD – jak ZWCAD czy GStarCAD.

AutoLISP pozwala projektantom na tworzenie własnych programów (nakładek), dzięki którym mogą realizować powtarzalne zadania, takie jak generowanie konkretnych elementów projektu czy dostosowywanie istniejących elementów do indywidualnych potrzeb. To narzędzie staje się zatem nieodłącznym wsparciem dla projektantów, pozwalając im skupić się na kreatywnym aspekcie swojej pracy, zamiast tracić czas na rutynowe czynności.

Dlaczego warto korzystać z LISPów w projektowaniu?

Wartość dodana LISPa w projektowaniu ogrodów przejawia się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, automatyzacja procesów umożliwia znaczne skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie projektów. To nie tylko efektywność czasowa, ale także eliminacja błędów ludzkich, które mogą pojawić się przy ręcznym powtarzaniu tych samych operacji.

Kolejnym aspektem jest dostosowywanie narzędzi do indywidualnych potrzeb. Każdy projektant ma swoje unikalne podejście do projektowania ogrodów, a AutoLISP pozwala na tworzenie dedykowanych rozwiązań. Możemy definiować własne komendy, funkcje i pakiety, co sprawia, że praca staje się bardziej intuicyjna i efektywna.

Czy można zwiększyć szybkość rysowania w programach CAD za pomocą LISPa?

Tak, jednym z kluczowych aspektów korzystania z LISPa w projektowaniu jest możliwość zwiększenia szybkości rysowania w programach CAD. Poprzez napisanie dedykowanych skryptów, projektanci mogą skrócić czas potrzebny na rysowanie powtarzalnych elementów czy detali ogrodu jak ścieżki lub ogrodzenia, automatyczne wstawianie legendy z istniejących obiektów w rysunku, tworzenie linii konturu terenu na podstawie danych wysokościowych, szybkie wymiarowanie zaznaczonych elementów.. Automatyzacja tych procesów nie tylko zwiększa efektywność, ale także pozwala skupić się na kreatywnym aspekcie projektowania.

Jak wyglądają komendy w języku LISP?

Komendy w języku LISP są zazwyczaj wyrażone w formie list, gdzie pierwszy element to nazwa funkcji, a reszta to argumenty. Dla naszych potrzeb najważniejsza informacja znajduje się po komendzie defun – w tym miejscu najczęściej podawana jest nazwa, która pozwala na wywołanie funkcji po wczytaniu w programach CAD. Dla przykładu poniżej podane jest fragment źródła prostego kodu, który jest bardzo przydatny podczas projektowania. Jego zadaniem jest podanie sumy zaznaczonych elementów (linii, polilinii, splinów, łuków, okręgów, elipsy, kwadratów, prostokątów) i wstawienie jej w formie tekstu w wskazanym miejscu. Po wczytaniu aplikacji w programie CAD, aby skorzystać ze skryptu należy w wierszu poleceń wpisać SUMAODCINKOW. Już widzę jak myślicie do czego może przydać się wam ten krótki program – jak na przykład szybkie zliczenie długości projektowanych ekobordów, krawężników w ogrodzie. Koniec z pojedynczym zaznaczaniem projektowanych elementów, spisywanie wartości długości i manualne sumowanie. Pomyślcie ile czasu jesteście wstanie zaoszczędzić wykorzystując jedynie ten jeden krótki program.

(defun c:sumaodcinkow (/ e ss l p i)
(if
(setq l 0.0 ss (ssget ‘((0 . “LINE,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE ,ARC,CIRCLE,ELLIPSE”))))
(progn.

//to jest jedynie fragment kodu///

Jakie formaty mogą mieć pliki LISP?

Pliki LISP mogą występować w różnych formatach, zależnie od specyfiki danego programu CAD. Najczęściej spotykane to pliki z rozszerzeniem .lsp, które zawierają program LISP w formie tekstu. Innym formatem jest .fas, który reprezentuje skompilowane pliki LISP. Ostatnim, często używanym formatem, jest .vlx, który to jest plikiem LISP w formie aplikacji, co ułatwia udostępnianie gotowych rozwiązań. Pliki o rozszerzeniu .lsp mogą być edytowane, dzięki czemu możemy zmienić np. nazwę polecenia do wywołania danej funkcji.

Gdzie szukać programów LISP?

W Polsce stosowanie programów LISP jest stosunkowo mało popularne. Wykorzystywane są głównie przez inżynierów budowalnych, konstruktorów wykorzystujących nakładki do programów CAD. Z tego względu najszybciej możemy znaleść interesujący nas program poprzez wyszukiwarkę i szukając w języku angielskim. Programy AutoLISP możemy w ten sposób znaleźć na stronach firmowych producentów programów CAD lub na forach, blogach z pasjonatami, którzy dzielą się swoimi programami.

W jaki sposób wczytać i używać programu LISP?

W opisie korzystania z LISPów będę posługiwać się wskazywaniem poleceń dostępnych z menu klasycznego (oznaczone jako MK); wstążki (oznaczone jako WS) ; komend w języku polskim i angielskim (przykład [PL | ANG]PO [OKRĄG | CIRCLE]). Osobne zakładki zawierają także opis wczytywania programów LISP w programach AutoCAD, ZWCad oraz GStarCAD. Wczytywanie skryptów w każdym z nich jest zbliżone. Różnice związane są głównie z innym położeniem poleceń w menu lub wstążce programu.

WYBIERZ INTERESUJACY cIĘ PROGRAM CAD

Programy LISP nie są dostępne do wczytywania w AutoCAD LT 2023 i starszych wersjach. W wersji AutoCAD 2024 LT przywrócono możliwość stosowania programów AutoLISP – jednak z pewnymi ograniczeniami. Nie wszystkie skrypty LISP mogą działać w wersji LT.

1

W przykładzie będziemy wczytywać aplikację LISP do programu AutoCAD. W nowo utworzonym pliku projektu ustaw jednostki na metry – MK Format/Jednostki; WS -; KO [JEDN | UNITS].

2

Następnie na warstwie 0 narysowałem kilka przykładowych elementów – wykorzystując do tego celu linie, pililinię, kwadrat oraz spline.

3

Programy najczęściej są do pobrania w formie plików lub opublikowane w formie tekstu na stronach internetowych. Aby skorzystać ze skryptu należy zapisać plik na dysku lub skopiować tekst do notatnika i zapisać plik z rozszerzeniem .lsp. Dobrą praktyką jest utworzenie na dysku jednego folderu dedykowanego programom LISP. W ten sposób możemy w programie CAD dodać ścieżkę do programów LISP, które będą wczytywane za każdym razem kiedy uruchomimy program.

4

Z menu klasycznego  wybierz MK Narzędzia / Wczytaj aplikację; WS  Zarządzaj/Aplikacje/Wczytaj aplikację lub wpisz w wierszu poleceń PO _appload i naciśnij enter.

W artykule będę posługiwać się skrótami:
MK – menu klasyczne
WS – wstążka
PO – polecenie/komenda

5

W oknie dialogowym przejdź do folderu, w którym zapisałeś swój plik AutoLISP. Wybierz plik i kliknij przycisk “Wczytaj“. To wczyta program LISP w AutoCAD. W trakcie wczytywania programu AutoCAD może spytać się czy chcesz uruchomić program – potwierdzamy poprzez ZAWSZE WCZYTUJ.

Zdefiniowanie pakietu uruchomieniowego w AutoCADzie pozwala na jeszcze lepszą organizację i zarządzanie skryptami. Aby to zrobić z menu klasycznego wybierz jak poprzednio MK Narzędzia / Wczytaj aplikację; WS  Zarządzaj/Aplikacje/Wczytaj aplikację lub wpisz w wierszu poleceń PO _appload i naciśnij enter. W oknie dialogowym wybierz pakiet uruchomieniowy / Elementy. W oknie dialogowym naciśnij Dodaj i przejdź do folderu, w którym zapisałeś swój plik AutoLISP. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz. W ten sposób wczytany program będzie dostępny za każdym razem tuż po uruchomieniu AutoCADa.

6

Po wczytaniu skryptu program możesz go uruchomić, wpisując w wierszu poleceń nazwę funkcji przypisaną w danym programie i naciskając Enter. W naszym przykładzie wczytaliśmy aplikację z przykładu powyżej – pozwalającą na zliczenie długości narysowanych elementów. W wierszu poleceń PO wpisujemy zatem  SUMAODCINKOW (polecenie można wpisać z małych liter) i wciskamy Enter.

7

W wierszu poleceń pojawi się informacja o zaznaczeniu obiektów. Wybieramy iunteresujące nas elementy na rysunku i wciskamy Enter. Program poinformuje nas o ilości wybranych obiektów na rysunku.

8

Następnie program poprosi o wskazanie miejsca na rysunku gdzie zostanie wstawiony tekst z sumą długości wskazanych obiektów

9

W ten sposób na rysunku posiadamy wartość tekstową, którą możemy edytować. Ponieważ na początku tworzenia rysunku ustawiliśmy jednostki na metry wiemy, że zaznaczone obiekty mają po zaokrągleniu łączną długość 70,9 m.

1

W przykładzie będziemy wczytywać aplikację LISP do programu ZwCAD. W nowo utworzonym pliku projektu ustaw jednostki na metry – MK Format/Jednostki; WS -; KO [JEDN | UNITS].

2

Następnie na warstwie 0 narysowałem kilka przykładowych elementów – wykorzystując do tego celu linie, pililinię, kwadrat oraz spline.

3

Programy najczęściej są do pobrania w formie plików lub opublikowane w formie tekstu na stronach internetowych. Aby skorzystać ze skryptu należy zapisać plik na dysku lub skopiować tekst do notatnika i zapisać plik z rozszerzeniem .lsp. Dobrą praktyką jest utworzenie na dysku jednego folderu dedykowanego programom LISP. W ten sposób możemy w programie CAD dodać ścieżkę do programów LISP, które będą wczytywane za każdym razem kiedy uruchomimy program.

4

Z menu klasycznego  wybierz MK Narzędzia / Wczytaj aplikację; WS  Zarządzanie/Wczytaj aplikację lub wpisz w wierszu poleceń PO _appload i naciśnij enter.

W artykule będę posługiwać się skrótami:
MK – menu klasyczne
WS – wstążka
PO – polecenie/komenda

5

W oknie dialogowym naciśnij Dodaj plik i przejdź do folderu, w którym zapisałeś swój plik LISP. Wybierz plik i kliknij przycisk “Otwórz“. Następnie zaznacz wybrany program na liście i wybierz “Wczytaj“. To wczyta program LISP w ZwCAD.

Zdefiniowanie pakietu uruchomieniowego w ZWCad pozwala na jeszcze lepszą organizację i zarządzanie skryptami. Aby to zrobić z menu klasycznego wybierz jak poprzednio MK Narzędzia / Wczytaj aplikację; WS  Zarządzanie/Wczytaj aplikację lub wpisz w wierszu poleceń PO _appload i naciśnij enter. W oknie dialogowym wybierz Lista startowa. W oknie dialogowym naciśnij Dodaj i przejdź do folderu, w którym zapisałeś swój plik LISP. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz. Następnie potwierdź przez wciśnięcie OK. W ten sposób wczytany program będzie dostępny za każdym razem tuż po uruchomieniu ZwCADa.

6

Po wczytaniu skryptu program możesz go uruchomić, wpisując w wierszu poleceń nazwę funkcji przypisaną w danym programie i naciskając Enter. W naszym przykładzie wczytaliśmy aplikację z przykładu powyżej – pozwalającą na zliczenie długości narysowanych elementów. W wierszu poleceń PO wpisujemy zatem  SUMAODCINKOW (polecenie można wpisać z małych liter) i wciskamy Enter.

7

W wierszu poleceń pojawi się informacja o zaznaczeniu obiektów. Wybieramy iunteresujące nas elementy na rysunku i wciskamy Enter. Program poinformuje nas o ilości wybranych obiektów na rysunku.

8

Następnie program poprosi o wskazanie miejsca na rysunku gdzie zostanie wstawiony tekst z sumą długości wskazanych obiektów

9

W ten sposób na rysunku posiadamy wartość tekstową, którą możemy edytować. Ponieważ na początku tworzenia rysunku ustawiliśmy jednostki na metry wiemy, że zaznaczone obiekty mają po zaokrągleniu łączną długość 104,6 m.

1

W przykładzie będziemy wczytywać aplikację LISP do programu GStarCAD. W nowo utworzonym pliku projektu ustaw jednostki na metry – MK Format/Jednostki; WS -; KO [UNITS].

2

Następnie na warstwie 0 narysowałem kilka przykładowych elementów – wykorzystując do tego celu linie, pililinię, kwadrat oraz spline.

3

Programy najczęściej są do pobrania w formie plików lub opublikowane w formie tekstu na stronach internetowych. Aby skorzystać ze skryptu należy zapisać plik na dysku lub skopiować tekst do notatnika i zapisać plik z rozszerzeniem .lsp. Dobrą praktyką jest utworzenie na dysku jednego folderu dedykowanego programom LISP. W ten sposób możemy w programie CAD dodać ścieżkę do programów LISP, które będą wczytywane za każdym razem kiedy uruchomimy program.

4

Z menu klasycznego  wybierz MK Narzędzia / Wczytaj aplikację; WS  Zarządzaj/Aplikacje/Wczytaj aplikację lub wpisz w wierszu poleceń PO _appload i naciśnij enter.

W artykule będę posługiwać się skrótami:
MK – menu klasyczne
WS – wstążka
PO – polecenie/komenda

5

W oknie dialogowym naciśnij Wczytaj i przejdź do folderu, w którym zapisałeś swój plik LISP. Wybierz plik i kliknij przycisk “Otwórz“. To wczyta program LISP w GstarCAD.

Zdefiniowanie pakietu uruchomieniowego w GStarCAD pozwala na jeszcze lepszą organizację i zarządzanie skryptami. Aby to zrobić z menu klasycznego wybierz jak poprzednio MK Narzędzia / Wczytaj aplikację; WS  Zarządzaj/Aplikacje/Wczytaj aplikację lub wpisz w wierszu poleceń PO _appload i naciśnij enter. W oknie dialogowym wybierz Elementy. W oknie dialogowym naciśnij Dodaj i przejdź do folderu, w którym zapisałeś swój plik LISP. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz. Następnie zamknij okna dialogowe. W ten sposób wczytany program będzie dostępny za każdym razem tuż po uruchomieniu GStarCADa.

6

Po wczytaniu skryptu program możesz go uruchomić, wpisując w wierszu poleceń nazwę funkcji przypisaną w danym programie i naciskając Enter. W naszym przykładzie wczytaliśmy aplikację z przykładu powyżej – pozwalającą na zliczenie długości narysowanych elementów. W wierszu poleceń PO wpisujemy zatem  SUMAODCINKOW (polecenie można wpisać z małych liter) i wciskamy Enter.

7

W wierszu poleceń pojawi się informacja o zaznaczeniu obiektów. Wybieramy iunteresujące nas elementy na rysunku i wciskamy Enter. Program poinformuje nas o ilości wybranych obiektów na rysunku.

8

Następnie program poprosi o wskazanie miejsca na rysunku gdzie zostanie wstawiony tekst z sumą długości wskazanych obiektów

9

W ten sposób na rysunku posiadamy wartość tekstową, którą możemy edytować. Ponieważ na początku tworzenia rysunku ustawiliśmy jednostki na metry wiemy, że zaznaczone obiekty mają po zaokrągleniu łączną długość 174,75 m.

Korzyści z stosowania LISPów w projektowaniu ogrodów

Korzystanie z programów AutoLISP w projektowaniu to nie tylko oszczędność czasu, ale także możliwość dostosowania narzędzi do indywidualnych potrzeb. Programy LISP stają się niezastąpionym wsparciem dla architektów krajobrazu, wprowadzając element automatyzacji do procesu tworzenia pięknych i funkcjonalnych przestrzeni. Bez wątpienia, zastosowanie LISPa w projektowaniu to krok w kierunku bardziej zaawansowanej, efektywnej i zorganizowanej pracy.

A ty już masz bibliotekę własnych LISPów? Jeśli nie to mam nadzieję, że wraz z krokami z artykułu będziesz korzystać z nowo nabytych super mocy projektowych. Daj znać w komentarzu.

0 0 votes
Totalna eksplozja smaku

Podoba Ci się ten wpis? Nie czekaj udostępnij dalej.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all Komentarzs